Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Anton Ukropec

Počet článkov autora: 6


Legislatívne zmeny v samospráve za rok 2019

Dátum: Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Rubrika: Z legislatívy Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Nasledujúci článok predstavuje prehľad niektorých legislatívnych zmien za rok 2019 týkajúcich sa obcí, miest a vyšších územných celkov.

Dokumentácia k ochrane osobných údajov pre obce

Dátum: Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Rubrika: Správne právo Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

Obec je v súlade so zásadou zodpovednosti povinná preukázať súlad spracúvania osobných údajov s predpismi o ochrane osobných údajov a za tým účelom tiež vypracovať dokumentáciu k ochrane osobných údajov.

Novela ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Dátum: Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Rubrika: Z legislatívy Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

 Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z. (ďalej len "ústavný zákon") upravuje: - nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných ...

Povinnosť obce zverejňovať informácie podľa osobitných právnych predpisov

Dátum: Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Rubrika: Správne právo Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Povinnosť obce zverejňovať informácie vyplýva obciam predovšetkým zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. Práve preto sa aj v príspevku venujeme ...

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj účinný od 30. novembra 2019

Autor/i: JUDr. Anton Ukropec Rubrika: Z legislatívy Vydanie: 12/2019 Ročník: 2019

Zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z.z. (ďalej len "zákon") ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (ďalej len "poplatok za rozvoj"), ktorý môže ustanoviť obec na s...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.