Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie dobropisov (preplatkov) v obci, rozpočtovej a príspevkovej organizácii

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

V príspevku sa venujeme problematike účtovania dobropisov (preplatkov) podľa opatrenia Ministerstva financií SR z 8. ­augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“).

Podľa § 6 postupov účtovania sa náhrady vynaložených nákladov minulých účtovných období účtujú do výnosov bežného účtovného obdobia.
Vysvetlivky: ŠR - štátny rozpočet, KZ - kód zdroja, RK - rozpočtová klasifikácia.
a)
Dobropisy (preplatky) z vlastných prostriedkov za minulé účtovné obdobie
Obec - Príspevková organizácia
 

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

ROK 2021

Dobropis za bežné účtovné obdobie – prijatý do dňa zostavenia účtovnej závierky

1.

Zaúčtovanie predpisu dobropisu za energie za bežné účtovné obdobie

 

 

 

100,–

 

315

 

502

ROK 2022

2.

Inkaso prijatého dobropisu na bankový účet v bežnom účtovnom období

 

41

 

292012

 

100,–

 

221

 

315

ROK 2022

Dobropis prijatý v budúcom účtovnom období

3.

Zaúčtovanie predpisu dobropisu za energie za predchádzajúce účtovné obdobie

 

 

 

100,–

 

315

 

648

4.

Inkaso prijatého dobropisu na bankový účet v bežnom účtovnom období

 

41

 

292012

 

100,–

 

221

 

315

b)
Dobropisy (preplatky) z prostriedkov zriaďovateľa za minulé účtovné obdobie
Rozpočtová organizácia
 

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

ROK 2021

Dobropis za bežné účtovné obdobie – prijatý do dňa zostavenia účtovnej závierky

1.

Zaúčtovanie predpisu dobropisu za energie za bežné účtovné obdobie

 

 

 

100,–

 

315

 

502

2.

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zaúčtuje predpis budúceho odvodu príjmov voči zriaďovateľovi vo výške nezinkasovaných rozpočtových príjmov, ktoré rozpočtová organizácia účtovala ako výnosy bežného obdobia

 

 

 

100,–

 

589

 

351

ROK 2022

3.

Inkaso prijatého dobropisu na príjmový účet v bežnom účtovnom období

 

72j

 

292012

 

100,–

 

223

 

315

4.

Skutočne realizovaný prevod z príjmového účtu na bankový účet zriaďovateľa

 

 

 

100,–

 

351

 

223

ROK 2022

Dobropis v budúcom účtovnom období

5.

Zaúčtovanie predpisu dobropisu za energie za minulé účtovné obdobie

 

 

 

100,–

 

315

 

648

6.

Inkaso prijatého dobropisu na príjmový účet v bežnom účtovnom období

 

72j

 

292012

 

100,–

 

223

 

315

7.

Predpis odvodu nedaňových rozpočtových príjmov do rozpočtu zriaďovateľa (obce) vo výške vyinkasovaných príjmov

 

 

 

100,–

 

588

 

351

8.

Skutočne realizovaný prevod z príjmového účtu na bankový účet zriaďovateľa

 

 

 

100,–

 

351

 

223

Príspevková organi
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály