Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Tvorba rozpočtu v príspevkovej organizácii

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Príspevková organizácia obce (ďalej len "PO") tvorí rozpočet na budúci rok z vlastných príjmov a transferov od zriaďovateľa (mesta). Zriaďovateľ jej nevie poskytnúť požadovaný transfer a chce, aby PO do rozpočtu zapojila finančné prostriedky, ktoré mala na bankovom účte na konci roka 2022 a ktoré predstavujú zostatok na účte 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (rezervný fond PO bol zrušený a zostatok preúčtovaný na účet 428). Pri zostavovaní rozpočtu PO nie je jasné, ako to má premietnuť do príjmovej časti. Rozpočet by nemala zostavovať so záporným schodkom (väčšie výdavky než príjmy), ale na druhej strane zapojiť účtovne finančné prostriedky vie až v priebehu budúceho roka alebo ich má dať do návrhu rozpočtu ako vlastné príjmy?
Príspevková organizácia zapája do príjmov rozpočtu konečný zostatok bankového účtu a pokladne s ekonomickou klasifikáciou 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov. Príspevková organizácia nezapája do príjmov rozpočtu účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály