Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Podnikateľská činnosť rozpočtovej organizácie

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Rozpočtová organizácia mesta – spojená škola (materská škola + základná škola + stredná škola) má od roku 2023 zriadenú živnosť na predmety podnikania, ktoré vyučuje na strednej škole. Softvérovo riešime odčlenenie podnikateľskej a hlavnej činnosti. Zároveň si škola musí nastaviť aj účtovanie. Existuje manuál (príklady) na účtovanie podnikateľskej činnosti v rozpočtovej organizácií? Aké účty na účtovanie pohľadávok, nákladov a výnosov má správne používať v podnikateľskej činnosti? Predpokladám, že pohľadávky má účtovať na účte 311, záväzky na účte 321, výnosy by mala mať na 602 takmer všetky, nakoľko budú fakturovať murárske a stavebné práce, kaderníctvo či služby občerstvenia. Náklady budú rozlišovať mate­riál 501, ale aj mzdu učiteľov a odmenu pre študentov.

Školy a školské zariadenia podľa § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu vykonávať podnikateľskú činnosť. Táto činnosť nesmie byť v rozpore s plnením ich poslania.
Podľa § 5 ods. 7 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podnikateľskú činnosť môžu vykonávať školy a školské zariadenia po vyjadrení rady školy alebo školského zariadenia a so súhlasom zriaďovateľa.
K aktivitám, v rámci ktorých môže škola a školské zariadenie podnikať, patria napr. usporiadanie kurzov a seminárov pre dospelých (jazykové, hudobné, remeselné, umelecké, účtovníctva), prednášková činnosť, informačné služby, ubytovacie a stravovacie služby, predaj školských suvenírov, predaj rôznych výrobkov (samolepky, kalendáre, príručky) aj vo väzbe na propagáciu školy, internetový klub, knižný klub, požičovne a pod. Predmetom podnikateľskej činnosti môže byť aj prenájom priestorov a zariadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, samosprávnych krajov, štátom uz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály