Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editoriál

Dátum:

Vážení čitatelia,
októbrové číslo časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí obsahuje zaujímavé články, z ktorých môžete čerpať informácie potrebné pri vašej práci.
Prvú časť článku o finančnej kontrole v podmienkach samosprávy, v ktorom rozoberáme základnú finančnú kontrolu, uverejňujeme v rubrike "Hospodárenie".
V "Poradni" uverejňujeme odpovede na otázku o účtovaní výdavkov na archeologický výskum, ktorý vydal Krajský pamiatkový ústav pre obec, ktorá plánuje výstavbou zberného dvora. Druhá odpoveď je zameraná na účtovanie pokút a trov za porušenie školskej dochádzky.
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály