Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dlhodobé uvoľnenie na výkon funkcie zástupcu starostu

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Ako má obec správne postupovať pri dlhodobom uvoľnení na výkon funkcie zástupcu starostu a ako určiť výšku jeho platu? Má v týchto veciach nejakú pôsobnosť obecné zastupiteľstvo?

Dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie
je vecou vzťahu medzi zamestnancom,ktorýbol zvolený do verejnej funkcie, a jeho
zamestnávateľom
. Príslušnú právnu úpravu obsahuje zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce").

Zákonník práce – výňatok

§ 136

(2) Zamestnávateľ uvoľní zamestnanca dlhodobo na výkon verejnej funkcie a na výkon odborovej funkcie. Náhrada mzdy od zamestná­vateľa, u ktorého je v pracovnom pomere, mu nepatrí.

Ak zamestnanec požiada o dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie, na základe § 136 ods. 2 Zákonníka práce ho zamestnávateľ uvoľní. Zo znenia citovaného ustanovenia je zrejmé, že zamestnávateľ je de facto povinný zamestnanca uvoľniť (formulácia "Zamestnávateľ uvoľní...").
Obce sa týka iba následný fakt, že k dlhodobému uvoľneniu došlo. Pre obec by bolo teda dostačujúce, ak zástupca starostu doloží obci, že podal u zamestnávateľa žiadosť o uvo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály