Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zámer a prevod vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa

Stretávame sa s rôznymi názormi na postup, akým sa má schvaľovať v obecnom zastupiteľstve zámer a prevod vlastníctva nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Niektoré samosprávy schvaľujú zámer aj prevod na jednom zasadnutí. Ako sa má správne postupovať?

Znenie otázky obsahuje niekoľkonásobné nedorozumenia, ktoré si musíme vyjasniť postupne. Predovšetkým je nevyhnutné dobre sa orientovať v používaných pojmoch, ktoré sa v praxi často nesprávne aplikujú.
Zvolíme si chronologický prístup.
1.
Ako prvé prichádza do úvahy, že obecné zastupiteľstvo schváli
spôsob prevodu vlastníctva.
Ide o naplnenie zákonom stanovenej vyhradenej pôsobnosti, ktorú ma obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len "zákon o majetku obcí").
Zákon o majetku obcí - výňatok
§ 9
     (2) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu... 
Schvaľovanie spôsobu prevodu znamená, že obecné zastupiteľstvo rozhodne o tom, ktorým zo spôsobov prípustných podľa zákona sa prevod vlastníctva uskutoční; ide o výber z možností:
-
obchodná verejná súťaž
podľa § 9a ods. 1 písm. a), ods. 2 a 3 zákona o majetku obcí v spojení s § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. O
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály