Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Počet článkov autora: 2


Verejné financie ako priestor na zapájanie verejnosti

Pojmom verejné financie rozumieme špecifické finančné vzťahy a operácie, kde na jednej strane vystupuje štát (reprezentovaný predovšetkým orgánmi verejnej správy) a na druhej strane vystupujú ďalší aktéri (napr. občania, ich domácnosti, podnikateľ...

Administratívny pohľad na rozpočtové provizórium samospráv

Hospodárenie obcí a samosprávnych krajov v rozpočtovom provizóriu je v legislatíve rámcovo upravené v § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály