Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Legislatíva

305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

FINANCOVANIE;OPATROVNÍCTVO A PORUČNÍCTVO;OSVOJENIE. ADOPCIA;PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ;SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ. SOCIÁLNA POMOC;Zdravotné poistenie. Zdravotné poisťovne;Štátna kontrola;Ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy ČR;Sociálno právna ochrana detí;Detské domovy. Výchovné ústavy. Ústavná výchova;Mládež. Mladiství. Študenti a učni;Príspevok na dopravu;Ochrana detí;Pôsobnosť okresných, obvodných, obecných úradov, národných výborov.; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

67/2020 Z.z.

Novelizovaný: 20. 5. 2022  

347/2019 Z.z.

Novelizovaný: 17. 5. 2022  

528/2008 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  

292/2014 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  

300/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 5. 2022  


Zmena nastane

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

462/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

576/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

215/2021 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  

480/2002 Z.z.

Novelizovaný: 1. 6. 2022  


Archív zmien v legislatíve