Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach (III.)

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach

V predchádzajúcich číslach časopisu sme priniesli 1. a 2. časť príspevku o účtovaní nevyčerpaných prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach. V tomto článku prinášame jeho dokončenie.
Nevyčerpané prostriedky z prijatých účelovo určených grantov z roku 2023 použité v roku 2024
Bežný transfer - účelovo určený grant na bežné výdavky

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

 

Rok 2023

 

Účtovanie v bežnom účtovnom období 2023

1.

Prijatý bežný transfer účelovo určený na bežné výdavky od subjektu mimo verejnej správy, napr. od neziskových organizácií, nadácií, na bankový účet

 

72c

 

311

 

15 000

 

221

 

372

2.

FA od dodávateľa za služby – čerpanie bežného transferu

 

 

 5 000

518

321

3.

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od subjektu mimo verejnej správy do výnosov

 

 

 

5 000

 

372

 

697

4.

Úhrada FA za služby z bankového účtu

72c

6xx

 5 000

321

221

 

Účtovanie k 31. 12. 2023

5.

Prevod nevyčerpaných prostriedkov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. na osobitný účet podľa § 16 ods. 7 uvedeného zákona

  výpis zo základného bežného účtu

 

 

 

10 000

 

261

 

221

6.

Prevod nevyčerpaných prostriedkov podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. na osobitný účet podľa § 16 ods. 7 uvedeného zákona

  výpis z osobitného účtu

 

 

 

10 000

 

221

 

261

 

Rok 2024

 

Účtovanie v bežnom účtovnom období 2024

1.

Nevyčerpané prostriedky z bežného transferu od subjektu mimo verejnej správy sa po skončení rozpočtového roka pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.

Pri použití nevyčerpaného bežného transferu od subjektu mimo verejnej správy v nasledujúcich rozpočtových rokoch z dôvodu vyrovnanosti rozpočtu sa tieto nevyčerpané prostriedky z grantov z predchádzajúceho obdobia zapájajú do príjmov rozpočtu prostredníctvom finančných operácií v položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov:

  výpis zo základného bežného účtu

  interný doklad o zapojení prostriedkov do príjmov rozpočtu

  výpis z osobitného účtu

 

 

 

 

 

72c

 

 

 

 

 

 

453

 

 

 

 

 

10 000

10 000

10 000

 

 

 

 

221

 

261

 

 

 

 

261

 

221

2.

FA od dodávateľa za služby – použitie bežného transferu

 

 

10 000

518

321

3.

Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi sa účtuje zúčtovanie bežného transferu od subjektu mimo verejnej správy do výnosov

 

 

 

 

 

10 000

 

372

 

697

4.

Úhrada FA za služby zo základného bankového účtu

72c

6xx

10 000

321

221

Kapitálový transfer - účelovo určený grant na kapitálové výdavky

P. č.

Text účtovného prípadu

KZ

RK

Suma v €

MD

D

 

Rok 2023

 

Účtovanie v bežnom účtovnom období 2023

1.

Prijatý kapitálový transfer účelovo určený na kapitálové výdavky od subjektu mimo verejnej správy, napr. od neziskových organizácií, nadácií, na bankový účet

 

72c

 

321

 

20 000

 

221

 

372

2.

FA od dodávateľa za DHM – čerpanie kapitál

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály