Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prijatie VZN so zrušením predchádzajúceho

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Keď rušíme VZN a nahrádzame ho novým, uvádzame v zrušovacích ustanoveniach nového VZN: „Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. ...” Stretli sme sa s názorom, že treba najprv jedným VZN staré VZN zrušiť a prijať nové VZN, čo je postup so schvaľovaním dvoch VZN. Ktorý postup je správny?

Nedorozumenie, ktoré stojí v pozadí druhej časti otázky, vyplýva zo skutočnosti, že
platné VZN je možné zrušiť len rozhodnutím, ktoré má tiež formu VZN
. Zdôvodnenie spočíva v tom, že právnu normu možno zrušiť opäť len právnou normou.
Na dodržanie tohto princípu však nie je nevyhnutne nutné osobitným VZN predchádzajúcu úpravu zrušiť a ďalším VZN prijať novú úpravu. Takýto princíp je dodržaný aj vtedy, ak zrušovacie ustanovenia neskôr vydaného VZN zrušia predchádzajúce VZN (ako uvádza prvá veta v otázke) a vo väčšine prípadov bude takýto postup úplne postačujúci. V tomto prípade nové VZN od nadobudnutia účinnosti de facto plynule nahradzuje predchádzajúce VZN. Ak by sme použili postup, že na jednom zasadnutí obecného zastupiteľstva prij
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály