Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odmena člena dozorného orgánu

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Sme príspevková organizácia obce. Na základe Zmluvy o výkone funkcie člena dozorného orgánu uzavretej podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyplácame mesačnú odmenu, ktorá prislúcha členovi dozorného orgánu za výkon jeho funkcie. Na ktorý nákladový účet sa účtuje odmena člena dozorného orgánu?

Podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o dani z príjmov") je zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti aj odmena za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, ak nejde o príjmy podľa písmena a) alebo písmena b), alebo odmeny za výkon funkcie, ak nejde o príjmy uvedené v písmenách a), b) a g).
Z otázky vyplýva, že zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady je uzatvorená podľa osobitného predpisu (
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály