Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kontrola spracúvania osobných údajov

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Príspevok sa zaoberá kontrolou spracúvania osobných údajov, pričom poukazuje najmä na priebeh začatia kontroly, zaujatosť kontrolného orgánu, povinnosti a oprávnenia kontrolného orgánu, povinnosti a oprávnenia kontrolovanej osoby a priebeh ukončenia kontroly. Príspevok tiež poukazuje na odlišnosti od predchádzajúcej právnej úpravy a na štatistiku prípadov porušenia ochrany osobných údajov.

Kontrola spracúvania osobných údajov (ďalej len "kontrola") je všeobecne upravená v článku 58 ods. 1nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podrobne upravená v § 90 až § 98 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Kontrolu vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len "úrad") prostredníctvom kontrolného orgánu zloženého zo zamestnancov úradu (ďalej len "kontrolný orgán").
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály