Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Počet článkov autora: 3


Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

  Zamestnancovi, s ktorým bol skončený pracovný pomer, musí zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vydať potvrdenie o zamestnaní a pracovný posudok. Tento článok informuje o povin...

Novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2021

Dňa 4. februára 2021 prijala Národná rada SR novelu, ktorá bola v Zbierke zákonov SR publikovaná ako zákon č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú n...

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. januára 2020

Január 2020 so sebou priniesol niekoľko zmien zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len ako "Zákonník práce"). Prijaté zmeny sú v prospech zamestnancov, napr. bol zavedený príspevok na športovú činnosť dieťaťa alebo došlo k zvýš...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.