Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Vyúčtovanie dopravných služieb

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Mesto má vo vlastníctve autobus na elektrický pohon, ktorý si zaobstaralo z prostriedkov EÚ. Uvedený autobus mesto zmluvne vypožičalo svojej spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej má 100 % majetkovú účasť a ktorá bola založená na plnenie verejnoprospešných služieb (ďalej len "dopravca"). Následne mesto uzavrelo s dopravcom zmluvu o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave (mestskej hromadnej doprave) a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta (ďalej len "zmluva") s účinnosťou od 1.1.2024.
Dopravca nemá z poskytnutej služby žiadne tržby, pretože v roku 2024 je preprava mestskou hromadnou autobusovou dopravou na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva bezplatná. Objednávateľ podľa zmluvy bude každoročne poskytovať dopravcovi úhradu za riadne poskytnuté služby. Objednávateľ po skončení polroka, ktorého sa vyúčtovanie týka, spracuje polročne vyúčtovanie preddavkov za predchádzajúci polrok na základe skutočne odjazdených kilometrov podľa platných cestovných poriadkov, zálohových platieb objednávateľa a celkovej nákladovej ceny za 1 kilometer vrátane primeraného zisku ako preplatok alebo nedoplatok.
Ako podklad k výpočtu vyúčtovania je dopravca povinný do 10. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí mesiaca, ktorého sa vyúčtovanie týka, predložiť objednávateľovi mesačný prehľad o odjazdených, ubehnutých kilometroch na jednotlivých linkách.
Môže dopravca vyúčtovať svoje výdavky mestu ako objednávateľovi za služby vo verejnom záujme s DPH?
Podľa smernice Rady 2006/112/ESo spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len "smernica o DPH") sú určité činnosti verejného záujmu uvedené v článku 132, resp. v § 28 až § 35 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály