Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zvolanie a vedenie zasadnutia povereným poslancom

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Starosta je dlhodobo prácene­schopný. Zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal poverený poslanec, ktorý ho bude aj viesť. Môže tento poslanec súčasne hlasovať počas rokovania?

Aby sme predišli nedorozumeniam, musíme predovšetkým veľmi presne rozlíšiť právo na zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva od práva viesť rokovanie. Pre bližší rozbor využijeme pravidlá zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení").

Zákon o obecnom zriadení – výňatok

§ 12

Rokovanie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustan

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály