Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Úprava tarifného platu podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Zamestnanec pracoval na obci v období od 01. 01. 2012 do 16. 6. 2022, pričom z tohto času bol od apríla 2016 do 15. júna 2022 na materskej a rodičovskej dovolenke. V máji 2022 si zamestnanec podal žiadosť o skončenie pracovného pomeru, ktorá bola podpísaná, a pracovný pomer skončil ku dňu 16. 06. 2022. Po podaní žiadosti o skončenie pracovného pomeru bol zamestnancovi upravený plat tak, že mu bolo k 01. 06. 2022 odobrané zvýšenie tarifného platu podľa § 7 ods. 8 zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 15 % a osobný príplatok s odôvodnením, že zamestnanec od apríla 2016 nevykonáva prácu pre zamestnávateľa, rovnako tak zamestnávateľ nariadil preplatiť nevyčerpanú dovolenku zamestnanca z nižšieho platu (z výšky platu po odobratí osobného príplatku a zvýšenia tarifného platu o 15 %). Bol takýto postup zamestnávateľa správny?

Na posúdenie správnosti alebo nesprávnosti postupu zamestnávateľa treba posúdiť jednotlivé ustanovenia zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 553/2003 Z.z.") a príslušné ustanovenia zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákonník práce").
Odobratie zvýšeného tarifného platu podľa § 7 ods. 8 zákona č. 553/2003 Z.z. o 15 %
Zamestnancovi vyššieho územného celku a obce patrí zvýšenie tarifného platu o 15 % v prípade, keď zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti alebo prenesený výkon štátnej správy. Okruh týchto zamestnancov je zamestnávateľ povinný určiť vo svojom pracovnom poriadku. Pri určovaní toho, čo sa považuje za výkon samosprávnej pôsobnosti obce, je potrebné vychádzať z § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.
Pri určovaní zab
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály