Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editoriál

Dátum:

Vážení čitatelia,
V druhej časti článku o finančnej kontrole v podmienkach samosprávy sa venujeme administratívnej finančnej kontrole a uverejňujeme ho v rubrike "Hospodárenie".
V rubrike "Účtovníctvo" nájdete príspevky o vedení pokladnice a o účtovaní inventarizačných rozdielov, úbytkov a škôd.
O plate a náhradnom voľne za prácu nadčas vo verejnej službe sa viac dozviete v pokračovaní článku o práci nadčas vo verejnej službe, ktorý je obsahom rubriky "Pracovné právo a mzdy".
Určovanie dane podľa pomôcok je téma príspevku v rubrike "Poznatky z praxe".
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály