Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editoriál

Dátum: Rubrika: Editoriál

Vážení čitatelia,
do septembrového čísla časopisu sme pre vás opäť pripravili zaujímavé články z účtovníctva, hospodárenia, legislatívny a kontroly.
V rubrike "Hospodárenie" sa venujeme júnovej prognóze vývoja dane z príjmov, ktorá ovplyvní predpokladanú hodnotu jednotkového koeficientu.
Praktické články s príkladmi účtovania obsahuje tradične rubrika "Účtovníctvo". Tentokrát sme sa zamerali na spôsob účtovania výsledkov inventarizácie a na účtovanie zverenia majetku obce do správy podľa zákona o majetku obcí.
O najčastejších nedostatkoch zistených pri kontrole vyplácania príspevku na rekreáciu sa dozviete v prvom článku rubriky "Poznatky z praxe". V ďalšom článku rubriky rozoberáme problematiku interných predpisov ako vnútorných aktov riadenia.
Novelizovaným pravidlám rozpočtového hospodárenia územnej samosprávy, konkrétne zavedeniu monitorovacieho režimu, ozdravného režimu a nútenej správy sa podrobne venujeme v rubrike "Legislatívne zmeny". Nájdete v nej aj článok o zmenách v zákone o miestnych daniach a miestom poplatku.
redakcia


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály