Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Rubrika: Poznatky z praxe

Správne orgány pri ukladaní dane za užívanie verejného priestranstva by mali v niektorých prípadoch zvážiť, či nie je možné aplikovať § 30 ods. 3 veta druhá zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podľa ktorého osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí, a to bez zreteľa na skutočnosť, či poplatník zaplatil alebo nezaplatil príslušný správny poplatok. Táto skutočnosť sama osebe je právne irelevantná a nemôže znamenať, že poplatník automaticky podlieha vyrubovaciemu režimu v oblasti miestnych daní.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály