Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rozpočtové provizórium

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Rubrika: Naša poradňa

Mesto poskytuje súkromnému prepravcovi príspevok v zmysle § 22 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,  a to na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Mesto od 1. januára 2022 vstúpilo do rozpočtového provizória. Predmetný výdavok bol aj súčasťou rozpočtu za rok 2021, takže schválený rozpočet na rok 2021 obsahuje túto položku. Bol však vyplácaný s periodiciotou raz za 3 mesiace. Je možné, aby mesto vyplácalo tento príspevok v čase rozpočtového provizória? Spoločnosť, ktorá poskytuje dopravné služby pre mesto, má v prenájme mestské priestory. Je možné v čase rozpočtového provizória započítavať vzájomné pohľadávky  a záväzky (mesto vs spoločnosť poskytujúca dopravné služby)?

Ak nie je rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok schválený orgánom obce alebo orgánom vyššieho územného celku príslušným podľa osobitných predpisov do 31. decembra bežného roka, hospodári obec alebo vyšší územný celok podľa schváleného rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce a r
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály