Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Podnikateľská činnosť mesta

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Drozd Rubrika: Naša poradňa

Mesto vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia,  a to prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby  a prevádzkovanie verejnej kanalizácie. Túto činnosť vykonáva výlučne len pre mesto  a jeho obyvateľov, neprevádzkuje spomínané činnosti v iných obciach alebo mestách. Výsledkom podnikateľskej činnosti bola strata. Cieľom podnikania by mal byť vždy zisk, ale čo v spomínanom prípade, keď sa mesto snaží takto zabezpečiť kvalitné služby pre občanov  a verejnosť aj napriek tomu, že je v strate? Je v tomto prípade strata akceptovateľná, resp. je to v súlade so zákonom?

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov (napr. z podnikania).
Pokiaľ ide o podnikateľskú činnosť obce ako takú, náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Ak je výsledkom hospodárenia podnikateľskej činnosti obce k 30. septembru rozpočtového roka strata, obec je povinná zabezpečiť, aby bola do konca rozpočtového roka vyrovnaná alebo urobiť také opatrenia na ukončenie podnikateľskej činnosti, aby sa v ďalšom rozpočtovom roku už nevykonávala (§ 18 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Je však potrebné uviesť, že podľa § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec (mesto) pri výkone samosprávy najmä:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály