Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Trhový poriadok

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Súkromná osoba chce zorganizovať na námestí street food festival. Musí byť aj pri takomto príležitostnom trhu vypracovaný trhový poriadok? Kto má povinnosť ho vypracovať a aké sú jeho náležitosti? Musí byť vypracovaný ­trhový poriadok na konkrétnu akciu alebo postačí, ak bude vypracovaný ­trhový poriadok na danú lokalitu – námestie všeobecne?

Predovšetkým treba zadefinovať, čo sa rozumie pojmom príležitostný trh. Podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach") platí, že príležitostným trhom sa rozumie
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a sústredený predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou.
Ďalej je dôležité uviesť, že trhové miesta zriaďuje obec prípadne iná osoba, avšak vždy len základe povolenia, ktoré vydáva obec. Trhovým miestom sa okrem iného rozumie aj verejné priestranstvo určené na príležitostný trh.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály