Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Poskytnutie príspevku pre neziskovú organizáciu na prevádzku sociálnej služby obcou

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Obec podpísala zmluvu s neziskovou organizáciou, v ktorej sa zaväzuje zaplatiť finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre prijímateľa sociálnej služby s trvalým pobytom v obci v celkovej sume x eur. Finančný príspevok bol splatný 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorý obec aj uhradila. Ako správne zaúčtovať poskytnutie tohto finančného príspevku? Má tento príspevok charakter dotácie zo strany obce pre neziskovú organizáciu a musí byť hradený obcou?

Ustanovenia týkajúce sa finančnej podpory neverejného poskyto­vateľa sociálnej služby poskytujúceho sociálnu službu vo verejnom záujme upravuje tretia hlava, § 75 - § 78aa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály