Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editoriál

Dátum:

Vážení čitatelia,
prvé tohtoročné číslo nášho časopisu prináša články na aktuálne témy.
V rubrike "Hospodárenie" uverejňujeme článok zameraný na účtovnú závierku, podávanie daňových priznaní a vedenie transferovej dokumentácie. Druhý článok sa venuje ročnému zúčtovaniu dane za rok 2023.
Zmeny, ktoré priniesla novela postupov účtovania pre obce a ROPO, sú predmetom článku v rubrike "Účtovníctvo". Pokračujeme aj v seriáli o zostavení individuálnej účtovnej závierky, ktorý je tentokrát zameraný na opravné položky a rezervy. O tom, ako účtovať nevyčerpané účelovo určené prostriedky z roku 2023 v obciach, sa dozviete v 1. časti článku na túto tému, ktorým uzatvárame rubriku pre účtovníkov.
Od 1. januára 2024 sa menia podmienky vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie pri starostlivosti o dieťa. O tejto zmene sa podrobnejšie dozviete v článku, ktorý prinášame v rubrike "Pracovné právo a mzdy".
V "Poradni" si môžete prečítať odpovede na otázky:

  • účtovanie kontokorentného úveru,
  • účtovanie predaja vody z výdajného automatu,
  • sociálny fond,
  • monitoring osobných vozidiel v majetku obce,
  • zmluva o poskytovaní finančného príspevku medzi obcou a miestnou akčnou skupinou,
  • splátky úveru z rezervného fondu,
  • výklad § 17 ods. 13 zákona č. 583/2004 Z. z.,
  • vstupná zdravotná prehliadka.
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály