Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editorál

Dátum: Rubrika: Editoriál

Vážení čitatelia,
v marcovom vydaní časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi nájdete nasledujúce články.
V rubrike "Hospodárenie" sa venujeme zostaveniu záverečného účtu obce za rok 2023. Článok je doplnený aj vzormi. Ďalší článok rubriky prináša prvý príspevok z pripravovaného seriálu o konsolidovanej účtovnej závierke v samospráve. Registrácia miest a obcí pre daň z pridanej hodnoty je témou tretieho článku rubriky.
Dokončenie článku o účtovaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2023 v obciach, ako aj príspevok o účtovaní poplatku za rozvoj od 1. apríla 2024 si môžete prečítať v rubrike "Účtovníctvo".
V rubrike "Poznatky z praxe" prinášame 1. časť príspevku o kontrole hospodárenia s majetkom územnej samosprávy na základe pracovného stretnutia organizovaného Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky.
redakcia


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály