Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editoriál

Dátum: Rubrika: Editoriál

Vážení čitatelia,
v poradí už šieste tohtoročné číslo časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi obsahuje zaujímavé články z rôznych oblastí.
V rubrike "Hospodárenie" prinášame článok o verejných prostriedkoch v obci.
Júnová rubrika "Účtovníctvo" je venovaná poslednej časti seriálu o konsolidovanej účtovnej závierke v samospráve, ako aj účtovaniu časového rozlišovania nákladov a výnosov.
O preskúmavaní vybraných dokladov a odklade úhrady dane sa viac dozviete v článkoch rubriky "Poznatky z praxe".
Redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály