Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Osobný záujem verejného funkcionára

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Novozvolený starosta obce prijal vo februári 2023 do pracovného pomeru na dobu neurčitú dcéru svojej sestry na funkciu administratívna pracovníčka a určil jej pracovnú náplň, ktorú daná pracovníčka až do odchodu na materskú dovolenku v septembri 2023 nevykonávala. Nikto nekontroloval jej využitie pracovného času ani jej pracovný výkon. Bolo zjavné, že pracovné miesto bolo vytvorené čisto pre blízku osobu starostu. Na otázku poslancov obecného zastupiteľstva o dôvode a opodstatnenosti novej funkcie bola poskytnutá odpoveď, že prijímanie zamestnancov je v plnej kompetencii starostu obce. Neuprednostnil starosta obce v tomto prípade osobný záujem pred verejným a nezneužil obecné financie na plat na umelo vytvorenú funkciu pre blízku osobu?
Podľa § 11a ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") "Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
a)
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b)
sc
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály