Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Daň z ubytovania

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Obyvateľ vlastní niekoľko domov, ktoré prenajíma viacerým nájomcom. Platí sa za takéto ubytovanie v nájme daň z ubytovania? Je to síce dočasné ubytovanie, ale nie krátkodobé. Nájomcovia tam bývajú aj celé roky a platia nájom. Postupuje obec správne, ak za ubytovanie v nájme nevyrubuje daň z ubytovania?

Podľa dopytu usudzujeme, že aj keď prenajímateľ vlastní niekoľko domov (obytných domov), resp. byty v bytovom dome a tieto dáva do nájmu iným, nepôjde o poskytnutie ubytovania podľa § 754 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), čím sa povinnosť platiť daň z ubytovania na neho nevzťahuje. Na dotyčného sa však vzťahuje povinnosť platiť daň z nehnuteľností a daň z prenájmu, ktorá už nie je miestnou daňou.
V každom prípade závisí to aj od toho, ako sa obci javí toto
prenechanie veci do užívania inej osobe za odplatu,
a rovnako, ako je koncipovaná nájomná zmluva, ktorú dotyčný vlastník nehnuteľností uzatvoril/uzatvára s nájomcami.
Zreteľnejšia situácia by nastala, keď by mal tento subjekt ako predmet svojej hlavnej či vedľajšej podnikateľskej činnosti poskytovanie ubytovacích služieb, prípadne
ak by charakter týchto nájmov spĺňal znaky prechodného ubytovania
.
Da
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály