Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Editoriál

Dátum:

Vážení čitatelia,
vo februárovom vydaní časopisu Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi sa podrobne venujeme aktuálnym témam.
V rubrike "Hospodárenie" uverejňujeme odpovede na najčastejšie otázky k povinnosti obce vykonať rozpis schváleného rozpočtu na ňou zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Článok je doplnený vzormi. Druhý článok rubriky prináša príspevok zameraný na vyplnenie daňového priznania na konkrétnom príklade obce.
Pokračujeme aj v seriáli o zostavení individuálnej účtovnej závierky, ktorý je tentokrát zameraný na zostavenie Poznámok ako súčasti účtovnej závierky. Nájdete ho v rubrike "Účtovníctvo", kde uverejňujeme aj 2. časť článku o účtovaní nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2023 v obciach.
V "Poradni" si môžete prečítať odpoveď na otázku čitateľa.
redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály