Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Odmeňovanie poslancov po 1. apríli 2018

Odmeňovanie poslancov po 1. apríli 2018 (2. časť)

Národná rada SR schválila začiatkom roka 2018 najzásadnejšiu novelu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") od roku 2001. Novela bola publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2018 Z.z., ktor...

Odmeňovanie poslancov po 1. apríli 2018 (1. časť)

Národná rada SR schválila začiatkom roka 2018 najzásadnejšiu novelu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") od roku 2001. Novela bola publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 70/2018 Z.z., ktor...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.