Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Dodatočné povolenie stavby/nariadenie odstránenia nepovolenej stavby

Dodatočné povolenie stavby/nariadenie odstránenia nepovolenej stavby (4. časť)

V poslednej časti seriálu prinášame podrobne spracované informácie o dodatočnom povolení stavby a napokon o nariadení odstránenia stavby podložené aktuálnou legislatívou a praxou.

Dodatočné povolenie stavby/nariadenie odstránenia nepovolenej stavby (3. časť)

V marcovom čísle časopisu prinášame pokračovanie seriálu od autorky JUDr. Gallovej, ktorá podrobne spracovala tému dodatočné povolenie stavby. V tretej časti seriálu sa dočítate o postupe stavebného úradu po splnení výzvy stavebníkom o dodatočnom ...

Dodatočné povolenie stavby/nariadenie odstránenia nepovolenej stavby (2. časť)

Vo februárovom čísle časopisu sa v druhej časti tohto príspevku dočítate o dodatočnom povolení stavby, ktorá podlieha konaniu podľa § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len "staveb...

Dodatočné povolenie stavby/nariadenie odstránenia nepovolenej stavby (1. časť)

V rámci výkonu prenesenej štátnej správy obce a mestá ako stavebné úrady (ďalej aj "stavebné úrady") konajú a rozhodujú i o nepovolených - nelegálnych, tzv. čiernych stavbách a o nepovolených terénnych úpravách a iných činnostiach v území (pozn. a...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.