Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017

Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017 (II.)

Zákon č. 40/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z.z. o oc...

Zmeny v zákone o sociálnych službách od 1. marca 2017 (I.)

Dňa 1. marca 2017 nadobudol účinnosť zákon č. 40/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p., a ktorým sa men...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.