Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Naša poradňa

Sťažnosť obyvateľov obce na hluk

Obyvatelia v obci sa v jarných a letných mesiacoch pravidelne sťažujú na permanentný hluk z motoriek a motorových štvorkoliek. Môže obec kontrolovať hladiny tohto hluku či regulovať ich používanie alebo je na to príslušný iný orgán?

Zníženie platovej triedy zamestnanca omylom zaradeného do vyššej platovej triedy

Akým spôsobom môže zamestnávateľ znížiť platovú triedu zamestnancovi, keď vyššia trieda bola priznaná omylom, resp. môže zamestnávateľ vykonať takýto krok, ak zamestnanec so znížením platovej triedy nesúhlasí?

Pružný pracovný čas hlavného kontrolóra

Môže mať hlavný kontrolór pružný pracovný čas podľa § 88 a § 89 Zákonníka práce pri pracovnom úväzku 15 hodín týždenne schválenom obecným zastupiteľstvom?

Započítaná prax pri výkone práce vo verejnom záujme

Nová zamestnankyňa nastúpila na pozíciu reštaurátorky. Do započítanej praxe jej započítame dobu na materskej a rodičovskej dovolenke (2 x 3 roky), dobu zamestnania u iného zamestnávateľa na pozícii reštaurátorka. Môžeme započítať aj dobu, odkedy m...

Výrub stromov

Ako postupovať, ak obec na základe podanej žiadosti oznámila začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, pripravuje ústne pojednávanie spojené s miestnou ohliadkou a zistí, že žiadateľ už dreviny vyrúbal bez povolenia?

Prístup k zvukovej nahrávke obecného zastupiteľstva

Chcem sa spýtať na možnosť prístupu k zvukovej nahrávke obecného zastupiteľstva. Som poslanec zastupiteľstva a pre pracovné povinnosti som sa nemohol zúčastniť zastupiteľstva. Chcel by som si vypočuť zvukovú nahrávku z tohto zasadnutia. Koho a aký...

Voľba riaditeľa školy

Musí obec ako zriaďovateľ školy vypísať pred ukončením funkčného obdobia riaditeľa základnej školy výberové konanie na funkciu riaditeľa? V prípade, že by obec nevyhlásila voľbu riaditeľa, ale len poverila dočasným výkonom funkcie riaditeľa základ...

Verejné obstarávanie

Vyhlasovali sme nadlimitné verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia, v ktorom sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe stanoveného kritér...

Kvalifikačné predpoklady opatrovateľky zamestnanej obcou

Obec chce zamestnať od 1. mája opatrovateľku na opatrovanie občana v domácnosti. Vyžaduje sa splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu aj na opatrovateľku obce, ktorá vykonáva prácu v domácnosti opatrovaného? V katalógu pracovných činností ni...

Platová trieda zamestnanca obce pri výkone kumulatívnej funkcie

Zamestnankyňa obce má v náplni práce evidenciu obyvateľstva, správu daní a poplatkov, personalistiku a mzdy, správu majetku, zverejňovanie zmlúv, vedenie účtovníctva a vedenie pošty a registratúry zamestnávateľa. Má vysokoškolské vzdelanie II. stu...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.