Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Ochrana osobnosti pri zverejnených nepravdivých informáciách

Ochrana osobnosti pri zverejnených nepravdivých informáciách (2. časť)

Príspevok sa v druhej časti zaoberá najmä hodnotiacimi kritériami v súvislosti so zisťovaním neoprávneného zásahu do osobnostných práv, t. j. hranicami kritiky a primeranosťou jej obsahu a formy, ako aj ochranou dobrej povesti právnických osôb.

Ochrana osobnosti pri zverejnených nepravdivých informáciách (1. časť)

V súčasnej otvorenej spoločnosti dochádza k enormnému šíreniu informácií o verejných funkcionároch a ich aktivitách – starostov, poslancov obecných zastupiteľstiev a riaditeľov škôl nevynímajúc. Informácie sa šíria rôznymi formami. V súčasnosti už...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.