Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Reklamné stavby po novele stavebného zákona

Reklamné stavby po novele stavebného zákona (2. časť)

Príspevok sa v druhej časti zaoberá zmenami týkajúcimi sa sankcií za nelegálne reklamné stavby, resp. priestupkami a správnymi deliktmi podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len „st...

Reklamné stavby po novele stavebného zákona (1. časť)

Príspevok sa v prvej časti zaoberá najmä zmenami v súvislosti s povoľovaním a odstraňovaním reklamných stavieb, ktoré vyplynuli z aktuálnej novely stavebného zákona, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. mája 2021.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.