Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Polemika

Tvorba práva Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva

Pre obce ako tvorcov právnych predpisov s miestnou pôsobnosťou, ale aj ako adresátov práva je podstatné, aby boli zachované legislatívne kompetencie subjektov tvorby práva a tým sa zabezpečila právna istota. Vyhlášky vydávané Úradom verejného zdra...

Súdna kontrola správnosti postupu hlavného kontrolóra obce

V odbornej verejnosti sa sporadicky objavujú aj názory podporujúce možnosť súdnej kontroly hlavného kontrolóra obce, konkrétne jeho správ a protokolov. Koncentrovane tieto názory našli vyjadrenie v článku JUDr. Tekeliho v časopise Právo pre ROPO a...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.