Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (11. časť)

Vianočné číslo časopisu prináša poslednú časť seriálu, ktorý sa venuje ohlasovaniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci. V poslednej časti sa autorka zamerala na definíciu správnych deliktov, pričom poukázala na právnu strán...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (10. časť)

Novembrové číslo časopisu prináša v predposlednej časti seriálu od pani JUDr. Heleny Spišiakovej spracovanie sankcií za neohlásené drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, pričom sústreďuje pozornosť na priestupky podľa zákona č. 50/197...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (8. časť)

V minulom čísle sme sa venovali legalizácii drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác prostredníctvom overenia pasportu stavby. Ôsma časť seriálu sa venuje prípadom, kedy overenie pasportu neprichádza do úvahy a je potrebné viesť kona...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (7. časť)

Siedma časť seriálu spracovaného autorkou JUDr. Helenou Spišiakovou sa venuje postupu stavebného úradu pri nelegálnych drobných stavbách. Prinášame túto problematiku podloženú aktuálnou právnou úpravou vrátane stanoviska Ministerstva dopravy a výs...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (6. časť)

Šiesta časť seriálu prináša ďalšiu tému, ktorá sa týka ohlasovania drobných stavieb, a to konkrétne zisťovanie neohlásených stavieb z hľadiska štátneho stavebného dohľadu. Táto časť príspevku je doplnená aj dvomi praktickými vzormi.

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (5. časť)

Májové vydanie časopisu prináša ďalší diel seriálu, ktorý sa venuje ohlasovaniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (4. časť)

V aprílovom čísle časopisu prinášame ďalšiu časť príspevku, kde sa podrobne venujeme téme preskúmania postupu stavebného úradu pri ohlásení prihliadajúc na ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.