Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Komunálne voľby v roku 2018

Komunálne voľby v roku 2018 (12. časť)

Miestna samospráva má jednu prirodzenú, ale veľmi nevďačnú črtu. Raz za štyri roky sa môže zmeniť celý manažment tejto zložitej právnickej osoby. Niekedy ide o zmeny k lepšiemu, niekedy k horšiemu. Kontinuita a dosahovanie dlhodobých cieľov preto ...

Komunálne voľby v roku 2018 (11. časť)

Miestna samospráva vytvára priestor na vznik veľkého počtu konfliktných situácií. Stretá sa tu množstvo rozličných a často protichodných záujmov, takže konflikty medzi zúčastnenými osobami sú toho prirodzeným dôsledkom. Je preto mimoriadne významn...

Komunálne voľby v roku 2018 (10. časť)

V súčasnosti sa zdá byť pojem "miestna samospráva" už celkom známy a zámeny s výrazom "národný výbor", ktoré pretrvávali veľmi dlho, sa pomaly vytrácajú do zabudnutia. Nie vždy je však zrejmé, aké hranice má obsah tohto pojmu.

Komunálne voľby v roku 2018 (8. časť)

Voliči si nie vždy uvedomujú, že voľbou konkrétnej osoby starostu a konkrétnych osôb poslancov obecného zastupiteľstva vytvárajú zostavu, ktorá bude "odsúdená"spolupracovať. Niektoré konštelácie túto ambíciu dokážu naplniť celkom prirodzene, iné l...

Komunálne voľby v roku 2018 (7. časť)

Miestnu samosprávu tvorí pestrá spleť veľmi rôznorodých vzťahov - medzi poslancami v rámci obecných zastupiteľstiev, medzi poslancami a starostom, medzi zamestnancami a starostom, ktorý reprezentuje ich zamestnávateľa, medzi volenými funkcionármi ...

Komunálne voľby v roku 2018 (5. časť)

Čo všetko je obec ...

Komunálne voľby v roku 2018 (4. časť)

Odborný potenciál na výkon riadiacej funkcie sa prejavuje ako elementárna požiadavka. Nie je to však rovnaké vo všetkých prostrediach. Prax ukazuje, že v manažmente miestnej samosprávy to pomerne často vyzerá celkom inak alebo niekedy priam opačne...

Komunálne voľby v roku 2018 (3. časť)

Prístup k preskúmaniu vnútorných noriem "od základu" má určite veľa výhod. Len musíme mať aj o tom základe aspoň základné poznatky.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.