Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Záväznosť "EIA-rozhodnutí" v následných povoľovacích konaniach podľa stavebného zákona

Záväznosť "EIA-rozhodnutí" v následných povoľovacích konaniach podľa stavebného zákona (1. časť)

Ochrana životného prostredia sa oprávnene dostáva čoraz viac do popredia. Právna úprava v tejto súvislosti ukladá viaceré povinnosti aj obciam a mestám v rámci výkonu prenesenej štátnej správy ako stavebným úradom (ďalej len „stavebný úrad“).

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.