Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prípravné trhové konzultácie v praxi

Dátum: Rubrika: Verejné obstarávanie

V letnom dvojčísle sme priniesli článok o prípravnej fáze verejného obstarávania a prípravných trhových konzultáciách. V nasledujúcom príspevku sa dozviete, ako riadiť prípravné trhové konzultácie v praxi.

Prípravné trhové konzultácie upravuje zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") v § 25.
Celý proces prípravných trhových konzultácií má odporučené kroky:
1.
príprava,
2.
vyhlásenie,
3.
realizovanie,
4.
zaznamenanie,
5.
vyhodnotenie,
6.
aplikovanie.
1. Príprava
Ak chce verejný obstarávateľ dosiahnuť, aby ním zadávané zákazky upútali čo najviac hospodárskych subjektov, je vhodné v prípravnej fáze verejného obstarávania sa zamerať na komunikáciu s trhom.
Komunikácia s trhom slúži na vyšpecifikovanie potrieb verejného obstarávateľa v súlade s ponukou trhu s cieľom zadefinovať alebo doplniť svoje požiadavky na predmet zákazky.
______________________________
Prípravné trhové konzultácie nepredstavujú vlastné verejné obstarávanie, ale sú vhodnou súčasťou prípravnej fázy verejného obstarávania. Je dôležité dobre pripraviť prípravné trhové konzultácie - dôkladne si pripraviť otázky týkajúce sa predmetu zákazky - teda aspektov, ktoré si treba prekonzultovať alebo overiť ich aktuálnosť na súčasnom trhu. Prípravné trhové konzultácie môžu byť podporným nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
______________________________
Pri prípravných trhových konzultáciách je dôležité dbať na rovnaké zaobchádzanie a na rady, ktoré sú od účastníkov prípravných trhových konzultácií prijímané, nakoľko pri zadávaní zákazky ich možno použiť tak, aby nebola narušená čestná hospodárska súťaž a aby neboli porušené princípy nediskriminácie a transparentnosti.
Príprava zahŕňa:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.