Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Magdalena Scheberová

Počet článkov autora: 8


Nový informačný systém na zasielanie oznámení "IS eForms"

Úrad pre verejné obstarávanie nasadil do prevádzky nový systém na zasielanie oznámení eForms. V príspevku sa dozviete, aké zmeny prináša nový informačný systém do praxe verejného obstrávania.

Prípravné trhové konzultácie v praxi

V letnom dvojčísle sme priniesli článok o prípravnej fáze verejného obstarávania a prípravných trhových konzultáciách. V nasledujúcom príspevku sa dozviete, ako riadiť prípravné trhové konzultácie v praxi.

Prípravná fáza verejného obstarávania a prípravné trhové konzultácie

Verejné obstarávanie na zákazku na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác je činnosťou, ktorá zaberá celú sféru hospodárskych aktivít, t. j. ako výsledok procesu verejného obstarávania sa zadávajú zákazky zo všetkýc...

Zmeny v elektronickom verejnom obstarávaní

V dňoch od 7. do 9. júla 2023 sa uskutočnila plánovaná odstávka v systéme IS UVO a IS EVO. V príspevku sa dozviete, aké zmeny priniesla v elektronickom verejnom obstarávaní.

Pravidlá a postupy pri zabezpečovaní dodávok energií

Elektrickú energiu a zemný plyn možno bezpochyby označiť za kľúčové až kritické komodity, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie činnosti v podstate akéhokoľvek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ú...

Prehľad registrov vo verejnom obstarávaní

V súlade s európskou legislatívou, s nariadeniami, smernicami a odporúčaniami sa v praxi verejného obstarávania ustanovili registre. „Malí obstarávatelia“, ktorými sú predovšetkým školy a obce, v tejto oblasti nie sú celkom jasne stotožnení s ich ...

Konflikt záujmov v procese verejného obstarávania

Jednou z kľúčových okolností ohrozujúcich čestnú hospodársku súťaž v rámci verejného obstarávania je výskyt konfliktu záujmov. Ide o situáciu, keď vzájomné vzťahy a väzby osôb na strane obstarávateľa a na strane uchádzačov môžu ovplyvniť objektívn...

Výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní podľa § 1 ods. 15

Už takmer rok  (od 31. 3. 2022) platí výnimka zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorá upravuje predpokladanú hodnotu zákazky tovaru, sl...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.