Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prípravná fáza verejného obstarávania a prípravné trhové konzultácie

Dátum: Rubrika: Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie na zákazku na dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác je činnosťou, ktorá zaberá celú sféru hospodárskych aktivít, t. j. ako výsledok procesu verejného obstarávania sa zadávajú zákazky zo všetkých oblastí hospodárskych aktivít. V príspevku sa dozviete viac o prípravných trhových konzultáciách.

Slovník spoločného obstarávania - Central procurement vocabulary (ďalej len "CPV"), vypracovaný Európskou komisiou, a to konkrétne Riaditeľstvom pre verejné obstarávanie a vnútorný trh, sa povinne používa pri zaraďovaní zadávania zákaziek v každom procese verejného obstarávania. Obsahuje viac ako 290 strán položiek rozdelených do oddielov, skupín, podskupín až po jednotlivé tovary, služby či práce.
Z množstva možných zákaziek, ich správneho zaradenia v CPV a ich nadefinovania v opise predmetu zákazky vyplýva, že tí, čo pripravujú proces zadávania zákaziek, nemôžu detailne, ba v mnohých prípadoch ani čiastočne poznať predmet obstarania, ktorý od nich požaduje konečný užívateľ - dá sa povedať obrazne - verejný spotrebiteľ, ktorým je štát, obec, mesto, organizácie zriadené týmito orgánmi, ale aj súkromné osoby, ktorým je poskytnutá zo strany štátu do
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.