Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Dodatočné povolenie stavby/nariadenie odstránenia nepovolenej stavby (1. časť)

V rámci výkonu prenesenej štátnej správy obce a mestá ako stavebné úrady (ďalej aj "stavebné úrady") konajú a rozhodujú i o nepovolených - nelegálnych, tzv. čiernych stavbách a o nepovolených terénnych úpravách a iných činnostiach v území (pozn. autorky: pre lepšiu prehľadnosť tohto článku nie sú všade pri nepovolenej stavbe uvádzané aj nepovolené terénne úpravy a iné činnosti). Táto problematika často vzbudzuje záujem širokej verejnosti a niekedy i opodstatnenú nespokojnosť s postupom a rozhodovaním stavebných úradov o nepovolených stavbách. Cieľom tohto článku je opísať postup stavebných úradov pri riešení tejto problematiky, ktorý je "pokrytý" zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon"), ale tiež snaha hľadať aj pomocou analógie (legis) prijateľné, racionálne riešenia pre prípady, ktoré priamo nerieši.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.