Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Helena Spišiaková

Počet článkov autora: 26


Postup stavebného úradu počas druhej vlny šírenia choroby COVID-19 (3. časť)

Zákon č. 90/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len "novela") v Čl. I novelizoval zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stave...

Postup stavebného úradu počas druhej vlny šírenia choroby COVID-19 (2. časť)

 Zákon č. 90/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len "novela") v Čl. I novelizoval zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (11. časť)

Vianočné číslo časopisu prináša poslednú časť seriálu, ktorý sa venuje ohlasovaniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci. V poslednej časti sa autorka zamerala na definíciu správnych deliktov, pričom poukázala na právnu strán...

Postup stavebného úradu počas druhej vlny šírenia choroby COVID-19 (1. časť)

Zákon č. 90/2020 Z.z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením ­ COVID-19 (ďalej len "novela") v Čl. I novelizoval zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a sta...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (10. časť)

Novembrové číslo časopisu prináša v predposlednej časti seriálu od pani JUDr. Heleny Spišiakovej spracovanie sankcií za neohlásené drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, pričom sústreďuje pozornosť na priestupky podľa zákona č. 50/197...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (9. časť)

Pokračovanie seriálu o ohlasovaní drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci prináša podrobné spracovanie ďalšej časti týkajúcej sa odstránenia nelegálnej stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku...

Ohlasovanie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác obci (8. časť)

V minulom čísle sme sa venovali legalizácii drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác prostredníctvom overenia pasportu stavby. Ôsma časť seriálu sa venuje prípadom, kedy overenie pasportu neprichádza do úvahy a je potrebné viesť kona...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.