Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Verejné obstarávanie

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Vyhlasovali sme nadlimitné verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia, v ktorom sa vyhodnocujú ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe stanoveného kritéria. Do lehoty na predkladanie ponúk nám boli doručené 4 ponuky, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnotil na základe kritéria (cena) a zostavil poradie. Keď začal vyhodnocovať prvého uchádzača v poradí, zistil, že uchádzač nepredložil všetky požadované dokumenty, ktoré verejný obstarávateľ požadoval.
Verejný obstarávateľ požadoval do ponuky predložiť výkaz výmer, zmluvu o dielo, čestné vyhlásenia, ale taktiež katalógové listy výrobkov, ich certifikáty a svetelnotechnické výpočty (tieto dokumenty mali slúžiť na zistenie, či ponúkané tovary spĺňajú požadované parametre).
Uchádzač vo svojej ponuke predložil výkaz výmer, zmluvu o dielo aj všetky čestné vyhlásenia a plus ďalšie čestné vyhlásenie, v rámci ktorého prehlásil, že požadované doklady ktorými boli katalógové listy, certifikáty a svetelnotechnické výpočty doloží na požiadanie verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.