Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rozhodovanie o podanom odvolaní v správnom procese

Dátum: Rubrika: Správne právo

Odvolanie účastníka správneho konania proti rozhodnutiu obce vydanému v správnom konaní je jeho podstatným právnym úkonom. V článku sa dozviete, ako prebieha posudzovanie podaného odvolania a rozhodovanie o ňom z hľadiska obce.
Odvolanie podáva účastník správneho konania obci, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala. Prvým podstatným úkonom obce po podaní odvolania je jeho posúdenie, či spĺňa všetky obsahové náležitosti dané právnou úpravou. Pokiaľ áno, obec zváži, či rozhodne o podanom odvolaní. Ak o ňom nerozhodne, musí ho postúpiť odvolaciemu orgánu. Pri posúdení odvolania môže obec vykonať aj dokazovanie, ktoré musí byť v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len "správny poriadok") a aj osobitnou právnou úpravou.
Posúdenie obsahu podaného odvolania obcou
Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a preto je obec prvým subjektom, ktorý odvolanie účastníka správneho konania prijme a posúdi. Pretože správny poriadok špecificky neustanovuje jednotlivé obsahové súčasti odvolania, je na jeho obsahové náležitosti potrebné primerane použiť tie ustanovenia správneho poriadku, ktoré ustanovujú všeobecné obsahové náležitosti podania.
Aby mohlo odvolanie účastníka správneho konania spôsobiť právne následky ustanovené
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.