Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Doručenie písomnosti na pracovisku

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Hospodárenie

Po rozhodnutí o organizačných zmenách sme boli nútení dvom zamestnancom dať výpovede z pracovného pomeru. Jedna zamestnankyňa prijala výpoveď v pokoji a podpísala ju. Druhá si síce všetko vypočula, ale odmietla čokoľvek podpísať a doslova ušla z pracoviska. Všetko prebehlo za účasti svedkov. Ako máme postupovať?

V súvislosti s obsahom otázky bude užitočné predovšetkým odstrániť nedorozumenia, ktoré sú v aplikačnej praxi veľmi rozšírené, a ktorých dôsledkom býva komplikovanie už i tak zložitej situácie.
Relevantná právna úprava je v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len "Zákonník práce"):

Zákonník práce – výňatok

§ 61

Výpoveď

(1) Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.

Ako je zrejmé z obsahu citovaného ustanovenia, výpoveď z pracovného pomeru je tzv. jednostranný právny úkon, ktorého účinky nastanú bez ohľadu na vôľu druhej zmluvnej strany. Ak sa v texte otázky uvádza, že jedna zo zamestnankýň výpoveď podpísala, nemá to ten význam, že bolo potrebné, aby s výpoveďou súhlasila; môže to nanajvýš znamenať, že potvrdila jej doručenie, čo je nepochybne užitočné.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.