Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Počet článkov autora: 2


Posúdenie odvolania obcou v daňovom procese

Podanie odvolania je podstatným procesným úkonom daňového subjektu v daňovom konaní, nakoľko sa ním zabezpečuje preskúmanie už vydaného prvostupňového rozhodnutia správcu dane. Podľa § 72 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poria...

Kľúčové slová

Posúdenie žiadosti o odklad platenia dane samosprávou

Jednotlivé obce a mestá majú právne postavenie správcu dane, a teda majú v daňovom konaní aj rozhodovaciu právomoc. V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou ustanovilo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľs...

Kľúčové slová

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály