Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zmeny vo zverejňovaní zmlúv uzatvorených samosprávou

Dátum: Autor/i: JUDr. Artúr Soldán Rubrika: Z legislatívy

Príspevok prináša krátku právnu analýzu k problematike zverejňovania zmlúv uzatvorených orgánmi samosprávy v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len „zákon o slobode informácií“) v súvislosti s legislatívnou zmenou účinnou od 31. marca 2022.

Zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo k zmene § 5a ods. 6 zákona o slobode informácií, ktorý od 31. marca 2022 znie takto:

„Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska.“

V tejto súvislosti treba uviesť, že platí všeobecná povinnosť zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (ďalej tiež "CRZ"). Ustanovenie § 5a ods. 6 zákona o slobode informácií zároveň do 30. marca 2022 dávalo výnimku pre povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť. V takomto prípade sa zmluva zverejňovala na webovom sídle tejto povinnej osoby a ak ho povinná osoba nemala, tak v Obchodnom vestníku (§ 5a ods. 9 zákona o slobode informácií).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.